លោកផែង វណ្ណះ ខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំមិនដែលគិតខ្លាចបក្សប្រឆាំងទេ តែខ្ញុំខ្លាចមន្ត្រីពុករលួយច្រើនជាងខ្លាចបក្សប្រឆាំង ព្រោះ…..

11

យោងតាមផេករបស់លោក ផែង វណ្ណៈ បានលើកឡើងថា រូបលោកមិនខ្លាមបក្សប្រឆាំងនោះ ប៉ុន្តែរូបលោក គឺខ្លាចមន្ត្រីពុករលួយដែលមានតួនាទីក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នេះគឺជាអ្វីគាត់ និយាយថា”ខ្ញុំមិនដែលគិត ខ្លាចបក្សប្រឆាំងទេ​ តែខ្ញុំខ្លាចមន្ត្រីពុករលួយច្រើនជាងខ្លាចបក្សប្រឆាំង​ ព្រោះ​បក្សប្រឆាំង​មិនមានតួនាទីនៅក្នង រាជការដែលគួរអោយខ្លាចទេ​ តែមន្ត្រីពុករលួយជាអ្នកមានតួនាទីនៅក្នុងជួររាជការ​ដែលមានលទ្ធភាពបង្ករអោយប្រជាពលរដ្ឋរងការឈឺចាប់ដោយផ្ទាល់​ ។ ដូច្នេះ​បើបង្ក្រាបមន្ត្រី​ពុករលួយបាន​ ប្រទេស​ជាតិ​យើងនឹងរីកចំរើន​ ហើយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក៏បានក្ដីសុខដែរ​ ចំណែក​បក្សប្រឆាំង​ក៏គ្មានឱកាសវាយប្រហាររាជរដ្ឋាភិបាលបានដែរ ។និយាយ​រួម​គ្មាន​បក្សប្រឆាំង​ឯណា​អាចមកផ្ដួលយើងបានទេ​ គឺមានតែពួកមន្ត្រីពុករលួយនេះឯងដែលជាអ្នកផ្ដួលយើងដោយផ្ទាល់​ ។

ដក់ស្រង់ពី ផែវ វណ្ណៈ កែសម្រួលដោយ NCNDaily