ពិតជាសង្វែកណាស់ !!! លិចទូកនៅហ្វីលីពីនស្លាប់មនុស្ស៣១នាក់និងជាង៦០នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ

13

ក្រុមមន្រ្តីជួយសង្គ្រោះរបស់ហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយហេតុការទូកដឹកអ្នកដំណើរ៣គ្រឿងបានលិចចំពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងដោយរងឥទ្ធិពលព្យុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី៣ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩។