ក្រសួងរៀបចំដែនដី បានបញ្ចេញប្លង់គោលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍដី ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០ និងឆ្នាំ២០៣៥

270

(ភ្នំពេញ) នៅថ្ងៃអាទិត្យ១រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំចរ សំរិទ្ធិស័ក ពុទ្ធិសករាជ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់បានបញ្ចេញប្លង់គោលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍដី ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០ និងឆ្នាំ២០៣៥ សម្រាប់ទីក្រុងនៃខេត្តទាំង៦ ដែលមានសក្តានុពល និងចាំបាច់បំផុត ដើម្បីរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័នទូទៅ បែងចែក និងកំណត់តំបន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍ តំបន់អភិរក្ស តំបន់បេតិកភណ្ឌ តំបន់លំហែកាយ តំបន់លំនៅដ្ឋាន។ល។ និង។ល។ សូមពិនិត្យខ្លឹមសារបន្ថែម ខាងក្រោមនេះ៖