លេខទូរសព្ទ័សមត្ថកិច្ច ២៥ រាជធានី-ខេត្ត និងលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលអ្នកគួររក្សាទុក ក្នុងហេតុការណ៍បន្ទាន់ដើម្បីសុំជំនួយ

343

ភ្នំពេញ៖ នៅមានករណីបន្ទាន់ម្ដងៗ យើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ហាក់ស្លន់ស្លោខ្លាំង រកធ្វើអ្វីមិនត្រូវ ជាពិសេសពេលមានហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គីភ័យ ចោរឆក់ប្លន់ ឬអំពើរអសន្និសុខម្ដងៗ ចងរកលេខទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ ក៏មិនដឹងទៅរកឯងណាបានភ្លាមៗដែរ។ ដូច្នេះ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារយើងបានធ្វើការប្រមូលបានលេខទំនាក់ទំនងមួយចំនួនធំស្ទើតែទូទាំងប្រទេស ដើម្បី​ទុក​ជា​ប្រយោជន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា។

ខាងក្រោមនេះជាលេខទូរស័ព្ទសង្រ្គោះបន្ទាន់ និងលេខទូរស័ព្ទសមត្ថកិច្ច ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ទំនាក់ទំនង ក្នុងហេតុការណ៍ចាំបាច់៖