កម្រងរូបភាព ប្លែកៗ សើចផង អាណិតផង ផ្លូវលាបខ្លាញ់កណ្តាលទីក្រុងទាំង ព្រឹកព្រលឹម (សៀមរាប)

17

កម្រងរូបភាព ប្លែកៗផ្លូវលាបខ្លាញ់កណ្តាលទីក្រុងទាំង ព្រឹកព្រលឹម .ថ្ងៃទី៧ .ខែកញ្ញា .ឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិតនៅ ភូមិវាល សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នៅជិតសាលាបឋមសិក្សា មុខនាគ

សូមបងប្អូនដែលជិះកាត់ទីនោះមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផង


ប្រភព៖ Facebook
កែរសម្រួលដោយ៖ NCN daily