រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ១ ឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា

28

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសផេករបស់ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុៈ ពីការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ នៅភូមិថ្មី ឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ​(ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាក) ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅវត្តចំប៉ា

សូមអានខ្លឹមសាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅខាងក្រោម៖

តំបន់វិនិច្ឆ័យ ភូមិថ្មី ឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ

ប្រភព៖ ផេក រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ
កែរសម្រួលដោយ៖​ NCN Daily