ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសថៃបណ្តាលឲ្យផ្ទុះឡានឆេះរោលអ្នកដំណើរពេញខ្លួន

17

ប្រទេសថៃ៖ ករណីក្រឡាប់រថយន្ត បណ្តាលអោយឆេះមនុស្សស្លាប់ និងរងរបួសជាច្រើននៅ ឯប្រទេសថៃ ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩