អាសូរណាស់..សត្វ នៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ ស្គមខ្យល់បក់ចង់រលំ.

52

អ្នកគ្រប់គ្រង សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ យកលុយទៅចិញ្ចឹមស្អី ម្តេចបានទុកអោយសត្វព្រៃ នៅសួនសត្វមួយនេះ ក្លាយជារបៀបនេះ? ។ ថវិការជាតិក៏មាន លុយចំណូលអ្នកទេសចរណ៍ទៅលេងក៏មាន តើអភិវឌ្ឍន៍បានស្អីខ្លះហើយ? នេះជាសំនួរ របស់ អ្នកទៅលេងសួន សត្វភ្នំតាម៉ៅ បានថត និងសរសេរបង្ហោះ នៅលើបណ្ដាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក និងគ្រុបតេឡេក្រាម CPPWine។

 ប្រភព: បណ្តាញសង្គម  កែសម្រួលដោយ NCNDaily