រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងស្តីពី ការចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ កាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឫប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិ នៅភូមិចំការកៅស៊ូ

53

ព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ  បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់ អចលនវត្ថុ និងមោឃៈភាពនៃប័ណ្ណ សម្គាល់សិទ្ធិ កាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឫប័ណ្ណសម្គាល់ សិទ្ធិកាន់ កាប់អចលនវត្ថុ នៅភូមិចំការកៅស៊ូ និងភូមិជើងគោ ឃុំជើងគោ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៕