អបអរសាទរបងប្អូនដែលរសនៅភូមិឃុំខាងក្រោមត្រៀមទទួលយកប្លង់កាន់កាប់ដីធ្លីថ្មីទាំងអស់គ្នា…

6

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ នៅភូមិគៀនឃ្លាំង ភូមិដើមគរ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ និងភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វា រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ (ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃ ឈប់សម្រាក) ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅក្នុងបរិវេណវត្តប្រជុំសាគរ (ហៅវត្តថ្មី)

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ