ក្មេងទើបតែអាយុប៉ុណ្ណឹងកើតជម្ងឺចម្លែក ឈឺចាប់ណាស់ (មានវីដេអូ)

14

លើលោកនេះហេតុអីក៏មានរឿងបែបនេះកើតមកហើយហេតុអីក៏ជួបរឿងអញ្ចឹងទៀតពិបាកវេទនាណាស់ឃើញហើយអាណិតណាស់ គាត់មិនដឹងកើតជម្ងឺអីទេ បាត់ភ្នែក បាត់ច្រមុះ មាត់អស់ហើយលោកអើយ


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ Isabela Manuel Gillado