មនុស្ស43នាក់ស្លាប់និង466នាក់របួសទើបតែថ្ងៃទី01នៃ7ថ្ងៃដ៏គ្រោះថ្នាក់លើផ្លូវថ្នល់នៃប្រទេសថៃ…

44

នាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយសាធារណៈ (DDPM) របស់ថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្ស ៤៣ នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង ៤៦៦ នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន ៤៦៤ កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃទីមួយនៃគ្រោះថ្នាក់ទាំង ៧ របស់ប្រទេសថៃ។ ថ្ងៃ “នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មី។

នាយកដ្ឋានបាននិយាយថាការបើកបរដោយស្រវឹងគឺជាកត្តាមួយដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ៣០,៣៩ ភាគរយបន្ទាប់មកបើកបរក្នុងល្បឿន ២៤,៧៨ ភាគរយ។

DDPM បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាសរុបចំនួន ៨០,០៨ ភាគរយនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងម៉ូតូ ៣៩,២២ ភាគរយបានកើតឡើងនៅលើមហាវិថីក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់នាយកដ្ឋានផ្លូវហាយវ៉េនិង ៣០.៦០ ភាគរយបានកើតឡើងនៅលើដងផ្លូវដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការរដ្ឋបាលស្រុកនិងភូមិ។

សរុបចំនួន ៣០,៣៩ ភាគរយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចន្លោះពីម៉ោង ៤ រសៀលដល់ម៉ោង ៨ យប់និង ២៩,២៧ ភាគរយនៃគ្រោះថ្នាក់គឺជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ៥០ ឆ្នាំ។

មនុស្សសរុបចំនួន ១៥៨.៤៥៣ នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើចរាចរណ៍រួមមាន ៤២.៩១២ ករណីនៃការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិង ៣៩.៥៨៤ ករណីចំពោះការមិនមានប័ណ្ណបើកបរ៕