សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាល អាចធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ ម៉ាសេរី តែកុំភ្លេចការពារទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ផងទាន

9

ភ្នំពេញ​៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​ចាត់ទុក​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្តកណ្តាល​ជា​តំបន់​តែមួយ ដែល​មិន​ស្ថិតនៅក្រោម​វិសាលភាព នៃ​ការហាមឃាត់​ការធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ទៅ​វិញ​ទៅមក​នោះទេ​។​

សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖