របៀបធ្វើផាក់ឡូវ  Braised Pork Organs

123

របៀបធ្វើផាក់ឡូវ  Braised Pork Organs:

គ្រឿងផ្សំៈ

ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្ដាត និងគ្រឿងក្នុងជ្រូក
ដើមឈើអៀម [cinnamon stick] ផ្កាចន្ទ ម្ទេស ម្រេចគ្រាប់
ខ្ញី និង ស្លឹកខ្ទឹម


ស្ករត្នោត ស្លាបព្រាបាយ ប្រេង ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ
ទឹកត្រី ១ស្លាបព្រាបាយ ទឹកស៊ីអីវ ១ស្លាបព្រាបាយ
អំបិល ១ស្លាបព្រាបាយ ស្ករ ១ស្លាបព្រាបាយ

ទឹកជ្រលក់ៈ
១. ម្ទេស ខ្ទឹមស ស្ករ ក្រូចឆ្មារ ទឹកត្រី
២. ទឹកសៀង ទឹកប៉េងប៉ោះ ទឹកស៊ីអីវ ស្ករ ខ្ទឹមស ខ្ញី ក្រូចឆ្មា