អបអរសាទរ ក្រុមកីឡាវ៉ូវីណាមកម្ពុជាជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេហ៍ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ក្នុងចំណោម៨ប្រទេស

6

អបអរសាទរក្រុមកីឡាវ៉ូវីណាមកម្ពុជាជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេហ៍ដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងចំណោម៨ប្រទេសទទួលបានមេដាយជាច្រើន ។ ដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងចំណោម៨ប្រទេសតាមការបង្ហាយនៅតាមសង្គមទំនាក់ទំនងហ្វេកប៊ុក គឺលោក ឈិន ពិសិដ្ឋ ដែលជាកីឡាករមួយក្នុងចំណោម អ្នកទទួលបានមេដាយមាស និងសំរិទ្ធ ៤ បានសេសរថា “ថ្ងៃចុងក្រោយ ខ្ញុំឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធមួយទៀត សរុប មាស១ និង សំរឹទ្ធ៣”.។ អ្វីទាំងនេះ គឺជាមោនភាពសម្រាប់កម្ពុជាទាំងអស់ ដែលវិស័យកីឡា មិនថាកីឡាអ្វីទេ កីឡាជាច្រើនឥឡូវនេះ គឺបានរីកមុខមាត់ នឹងមានអ្នកស្គាល់ជាច្រើននៅបណ្តាសកលលោកនេះ ៕ ដោយ សុខជា