តោកំណាចអង់គ្លេស បន្តនាំមុខស៊ុយអែតមួយគ្រាប់ទៀតនៅនាទី៥៩

15

គ្រាប់បាល់ទី២ រកបានដោយកីឡាករ Dele Alli ពាក់លេខ២០។ គិតត្រឹមនាទីទី៥៩ អង់គ្លេស នាំមុខស៊ុយអែត 2-0។