អ្នកត្រូវតែដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្ទឹមបារាំង ចំពោះសុខភាព

43

តាមតែយើងដឹងហើយថា ខ្ទឹមបារាំងបើយើងហាន់ឬកាត់វាធ្វើឱ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងមូលហេតុ ហើយអ្វីដែលពិតជាអស្ចារ្យទៀតនោះគឺ វាល្អសម្រាប់ស្បែក សក់ និងភ្នែករបស់អ្នក។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាខ្ទឹមបារាំងជារបបអាហារដែលប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីនធម្មតាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់នៃពណ៌ភ្នែក បើទោះជាវាអាចចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ស្បែកនឹងភ្នែករបស់អ្នក៕