អាហ្សង់ទីន ចាញ់ ក្រូអាត យ៉ាងអាម៉ាស់មុខ 3-0 World Cup 2018

7

ក្រុមអាហ្សង់ទីន ចាញ់ ក្រូអាត យ៉ាងអាម៉ាស់មុខ 3-0 ។ បើទោះជាក្រុមសំបូរទៅដោយតារាបាល់ទាត់ល្បីលំដាប់ពិភពលោក រាប់ទាំងLionel Messក៍ដោយ។ នេះជាសមរភូមិវាលស្មៅ(បាល់មូល) ដែលបង្កើនការគម្រាមកាន់តែខ្លាំងទៅដល់អ្នកនិយមភ្នាល់ដាក់លុយ៕