អបអរសាទរ កីឡាករ ចាន់ រតនា ផ្តួលកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីអោយបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី ២

494

ពិតជារីករាយខ្លាំងចំពោះកីឡារ ចាន់​ រតនា ជាកីឡាររបស់កម្ពុជា បានផ្តួលគូរប្រកួតគឺកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ី ឲ្យបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅទឹកទី២ នេះគឺជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាកីឡាករប្រដាល់ទាំងអស់ និងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ សូមអរគុណដល់កីឡាករ ចាន់​ រតនា និងសូមបងប្អូនជួយស៊េរ និងlike ផង ៕