ក្រសួងរៀបចំដែនដី បានប្រគល់ពានរង្វាន់ផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាលើកទី៤

25

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន សុផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាលើកទី៤ នៅ ភ្នំពេញ, ០៣ ឧសភា ២០១៩៕