គាំទ្រ!! ឯកឧត្តម ខៀវ កាញរីទ្ធ ប្រកាសចាត់វិធានការក្តៅ លើមន្ត្រីមានតែឈ្មោះមិនមកធ្វើការ

19

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ដែលមានវ័យចំណាស់ ម្នាក់ក្នុងចំណោម រដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀត។ យោងតាមបណ្តាញសង្គមរបស់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញរីទ្ធ នៅមុននេះបន្តិចឯកឧត្តម ក៏បានសរសេរថា “ក្រោយពីមានការរអ៊ូរទាំរបស់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងព័ត៌មានសុំអោយគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន បញ្ជូនឈ្មោះ និង រូបថត មន្ត្រីណាខ្លះ ដែលមានតែឈ្មោះ តែបេីកប្រាក់ខែ ដើម្បីរួមចំណែកអភិបាលកិច្ចល្អ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីខ្ញុំបង្ហោះរូបអ្នកដែលស៊ីលើកម្លាំងមន្ត្រីក្រសួង”។