ទោះគ្នាកេីតមកជាសត្វក្តី តែមានតម្លៃជាងមនុស្ស ដែលកេីតមកលេីផែនដី តែតម្លៃស្មេីសូន្យ

74

សុនខចាស់មួយក្បាលដែលជាសត្វឆ្កែយកមកពីប្រទេសប៊ូសស្នៀ ដើម្បីបម្រើឲ្យការដោះមីន និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាមានឈ្មោះថា DIA បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ត្រឹមអាយុ៨ឆ្នាំ៕