ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដូង សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ត្រៀមឯកសារប្លង់សុរិយោដី និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកកាន់កាប់ដី ដើម្បីចុះបញ្ជីកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យក្បាលដី

96

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមជូនដំណឹងដល់សារធារណៈជន ព្រមទាំងគ្រប់មន្ទីរ គ្រប់អង្គភាព និងស្ថាប័ន ឫ ភា្នក់ងាររហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកាពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីទាំងអស់ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យនៃ ភូមិដូង សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ អោយបានជ្រាប់ថា ដើម្បីអនុវត្តតាម ខ្លឹមសារ នៃអនុក្រឹត្យ យោងខាងលើនេះ គណៈកម្មការរដ្ឋបាលនឹងការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារវិនិច្ឆ័យ ដែលរួមមាន ប្លង់សុរិយោដី និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកកាន់កាប់ដី ដែលក្រុមប្រតិបត្តិកម្មវិធី បានធ្វើការវាស់វែង និងប្រមូលទិន្នន័យកន្លងមក ។ សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ដើម្បីកាន់តែជ្រាប់ច្បាស់ ៖