ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងកែប ចក្ខុវិស័យ ឆ្នាំ២០៣០

307

កែប៖ ខេត្តកែបជា ខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ផ្នែកទេសចរណ៍ នឹងវិនិយោគ ភាគច្រេីនបានសម្លឹងមើលខេត្តកែប ដោយសារមានសមុទ្រស្អាតសម្រាប់ធ្វើទេសចរណ៍ និងជិតសម្រាប់បងប្អូនអញ្ជើញពីភ្នំពេញគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ក្រៅពីមានឆ្នេរសមុទ្រដ៍ស្រស់ត្ត្រកាល ខេត្តកែបនៅមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំបានស្អាតល្អមានផ្លូវសួនច្បារព្រមទាំងអគាររដ្ឋភាលផ្សេង។ រាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចជាកសាងសុខសន្តិភាព ជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ ដោយឡែកក្រសួងរៀបចំដែនដីបានរៀបចំប្លង់ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ 2030 សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដី និងសំណង់នៅខេត្តកែបទាំងមូល។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអានលើអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំប្រើប្រាស់ ប្លង់បង្គោលចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០ នៅក្នុងខេត្តកែបទាំងមូលជាព័ត៌មាន សម្រាប់វិនិយោគលេីវិស័យដីធ្លី នឹងជាឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរ៖

ដោយ៖ សុខជា