ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ២៧រូប ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ជាប្រធាន ក្នុងអាណត្តិទី៣

155

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់ បង្គាប់ទទួលស្គាល់សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងអាណត្តិទី៣ សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីភ្នំពេញមាន២៧រូប ដោយឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ៕